درباره مستند سی بی سی

زمانی که مثلا مستند ” فحشا درایران پشت حجاب ” از سی بی سی پخش شد برای سی بی سی کامنتی نوشتم و اعتراض کردم که فیلم بسیار ضعیف و غیر حرفه ای را برای نمایش انتخاب کرده اید . از دیگران هم شنیده ام که اعتراضی به فیلم شده است. مسئله این بود که فیلم اصلا مستند نبود. یک داستان خطی و یک طرفه با روایتی کاملا غیرحرفه ای که سعی کرده بود مسئله صیغه و فحشا و جمهوری اسلامی و همه و همه و همه را توی نیم ساعت برای بینند ه فرنگی جمع کند و جمع بندی هم بکند و تازه اظهار عقیده هم بکند. خانم سازنده ایرانی این فیلم گویا بعد از هفده سال رفته ایران به چنین نتایجی رسیده بوده است. القصه . اصل مطلب را در این که چرا این فیلم اینقدر بد است دنیا ضیایی اینجا نوشته است . البته به انگلیسی روان و بسیار متین و منطقی که کاملا حق مطلب را ادا می کند. دنیا در این مطلب به خوبی توضیح داده است که ضعف های دیدگاهی این فیلم که پیداست پیشاپیش تصمیمش را گرفته بوده که اینجور ختم بشود و این شعارها را بدهد . می دانی دردش بیشتر چیست؟ اینکه خانم سازنده فیلم مثلا ایرانی است و اینقدردور . اینقدر پرت.

حاشیه بزنید