بازهم پرتره های اصفهان

از پدرم شنیدم که کتاب پرتره های اصفهان در ایران افست شده و به قمیت 8000 تومان به فروش می رسد. نمی دانم پریسا دمندان و ناشرش از این موضوع خبر دارند یا نه. کاش همتشان می شد و از یک طریقی این موضوع را پیگیری قضایی می کردند.

یک حاشیه to “بازهم پرتره های اصفهان”

  1. مريم:

    جالبه

حاشیه بزنید