می فهمیدم نامه ظاهرالصلاح کیارستمی به احمدی نژاد یک جاییش می لنگد ولی نمی فهمیدم چرا. (نقل از لینکدونی خوابگرد)

حاشیه بزنید