جوجه های نوشی چهار روزه که برنگشته اند. چکار می توانیم بکنیم؟ امثال نوشی کم نیستند. بخت یار است که یکی از این نوشی ها دارد مرارتش را مکتوب می کند که مو به تنمان راست شود بلکه کمی دردمان بیاید .عقمان بگیرد از خفتی که به جان خریده ایم. قاعدتا وقتی گروه بزرگی بیشتر از نزدیکان از مشکل کسی خبردارند دیگر نمی شود که آن مشکل خصوصی باشد . نمی شود که از دست کسی کاری برنیاید. نمی شود که راه حل عمومی برایش پیدا نکرد. می شود؟ چکار باید کرد؟

2 حاشیه to “”

 1. Anonymous:

  مرسی از بابت معرفی این لینک

 2. Anonymous:

  دعا يعني دو دست:
  دو دست گدا
  خدا!

  (واقعا نميدانم- وجز همين كه نوشتم وخواستم- نمي توانم)
  بهمن زياري

حاشیه بزنید