اول: مصاحبه مدیرمسئول فصلنامه زنده رود تا سه شنبه آینده روی فایل صوتی برنامه فرهنگی هنری سه شنبه های بی بی سی قابل شنیدن است.
دوم: باید برای آدم مهمان بیاید تا مطمئن شوی که در چه شهر تمیزو مرتب ولی خلوت و بی جذابیتی زندگی می کنی که حتی کشش دو هفته پر کردن وقت توریست فرهنگی را ندارد.

3 حاشیه to “”

 1. Anonymous:

  i have the same problem with my in-laws, we don’t have anything to show them. How many times can we go to Niagara Falls?

 2. sooski:

  So, wait until you see Vancouver! Toronto is a dream comparing to Vancouver when it comes to cultural entertainment!!
  Cheers,
  –Sooski

 3. Anonymous:

  اينو كه راست ميگي فقط ميشه از اين مال در اومد و رفت تو اون مال! يا از اين رستوران به اون رستوران… ولي غصه نخور. اونها براي ديدن شما اومدن. انشالله تفريح توريستي شون را ميرن اروپا

  مامان نيلو

حاشیه بزنید