سوژه های نابی که سوخت می شوند

ماجراها و داستان های بسیاری درجامعه مهاجران ایرانی این شهر می گذرد که ندیده ام که هیچ مجله ای به آنها بپردازد. مثل نقالی ساسان قهرمان یا درگیری پیاله فروش ایرانی خیابان چرچ با پلیس . مثل کثیفی و نامرتبی پلازای ایرانیان در خیابان یانگ که کسی درباره اش چیزی نمی گوید. مثل کیفیت غذا و رده بندی رستوران های ایرانی که گویا همه چشمشان را بسته اند و درباره خوبی و بدی این اولین و چشم گیرترین نمایشگاه دایمی فرهنگ ایرانی درمتروپولیتنی چون تورنتو هیچ نمی گویند. مثل مسئله آموزش های جنسی در دبیرستان ها و واکنش والدین ایرانی و… و… و… چقدر سوژه های ناب و خوب هست برای نوشتن گزارش های اجتماعی دراین اجتماع و چقدر جای یک هفته نامه یا روزنامه فارسی زبان که این بار را به دوش بکشد خالی است!

3 حاشیه to “سوژه های نابی که سوخت می شوند”

  1. Anonymous:

    naghali sasan ghahrema ham dar shahrvand bood ham dar majale film

  2. Anonymous:

    با ایده و نظر شما کاملا موافقم. شما چرا خودتان پیش قدم نمیشوید و در وب لاگتان این کار را شروع کنید.

  3. Anonymous:

    Persian magazines published in Toronto are free and they relay on advertisement. I don’t believe they would criticize Iranian businesses at ALL. shame shame

حاشیه بزنید