این نوشته سید خوابگرد را درباره وقاحت خبرنگاران بیسواد حوزه ادب و هنر بخوانید.
درد این معضل برای کسانی که خودشان را همکار این گروه آدمها می دانند دوچندان است. آبروی حرفه ایست که زیر سوال می رود. بدتر از آن اینکه کسی انگار خیالش هم نیست که بازسازی اعتبار و اعتماد از دست رفته این حرفه چقدر سخت و پرهزینه است. سید می گوید از عمومی شدن وقاحت است . فکر میکنم از فراگیرشدن بی خیالی هم باشد.

2 حاشیه to “”

  1. حسنعلي نمازي:

    نگرش کلاسيک شرقي/شرعي ايراني مي گفت که جهان و کار جهان جمله هيچ در هيچ است. دراين ميان فقط دنياداران متجدد وابسته به حکومت سابق مي گفتند که نخير به کار جهان بايد اهميت داد. بعد متفکرين حکومت اسلامي وارد ميدان شدند و گفتند که نخير جهان و کار جهان را در چارچوب شرع و مکتب مي توان از هيچ در هيچ بودن نجات داد و ضمنا پاسخ مستقل و برتر از متجددين دنيا دار ارائه کرد. جماعت هم که عمدتا به تکروي و ساز خود را زدن علاقه وافر نشان مي دهند به اين نداي ظاهر الصلاح وقع گذاردند و پيروي کردند و صد البته خود غلط بود آنچه مي پنداشتند. حال که خبط آن ايده اثبات شده جماعت ار آنجا مانده و از اينجا رانده اند و اينگونه رفتارهاي Passive Aggressive در قبال نظم اجتماعي هم بنوعي عدم افتادگي در قبال پذيرش شکست است.

  2. naarenj8:

    tavvalodet mobaarak, maryam e jeegar

حاشیه بزنید