بهترین ده کتابفروشی مستقل فرنگ به انتخاب ژورنالیست گاردینی

جرمی مرسل نویسنده روزنامه گاردین ده کتابفروشی مستقل در اروپا و آمریکا را که توانسته اند در میان غوغای کتابفروشی های زنجیره ای دوام بیاورند فهرست کرده است. یکی از آنها کتابفروشیی در خیابان چرچ تورنتو ست.

یک حاشیه to “بهترین ده کتابفروشی مستقل فرنگ به انتخاب ژورنالیست گاردینی”

  1. Nikahang:

    بارک​الله! فعال شدی!

حاشیه بزنید