اندرفواید کریسمس برای یک غیر مسیحی

و اندر فواید کریسمس برای یک غیرمسیحی که در بلاد فرنگ می زید یکی آن است که در شب عید میلاد مسیح می توانید در کلیسایی یا مکانی از این دست حضور یابید واجراهای خوبی از شاهکارهای موسیقی مذهبی اروپایی را مفت و مجانی ببینید و بشنوید.
ازجمله امروز بعد از ظهر که این خواهرمان سیبیل طلا قصد کرده است ما را با خود به یکی ازاین برنامه ها ببرد.

حاشیه بزنید