محمد خانی از کتاب ماه رفت؟

از کنار این خبر نباید آسان گذشت. مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه وجلسات ماهانه اش با نویسندگان و مترجمان و مولفان کم چیزی نبود. آقای محمد خانی انصافا در این سالها که در خانه کتاب وزرات ارشاد بود توانسته بود چهره موفقی از این بخش وزارتخانه بسازد و مجله وزین و خوبی منتشر کند. امیدوارم که هر کس به جای او می آید رویه او را حفظ کند و به خصوص نشست های کتاب ماه را تعطیل نکند. آقای محمد خانی دستت درد نکند! خسته نباشی! و امیدوارم که همچنان منشا فعالیت های ادبی و فرهنگی باقی بمانی. نام شما به نیکی نزد کسانی که با کار شما در مجله کتاب ماه آشنا هستند ماندگار خواهد شد.

یک حاشیه to “محمد خانی از کتاب ماه رفت؟”

  1. محمد رضا ویژه:

    سلام خانم نبوی نژاد
    برای نخستین بار وبلاگ شما را بازدید کردم البته از پیش هم وبلاگ شما را می شناختم ولی در مورد خود شما تردید داشتم که پس از اطلاع از ایران مطمئن شدم. تصور می کنم که شما هم از طریق بستگان نام مرا شنیده باشید.به هر نقدیر وبلاگ جالبی دارید و برای شما و خانواده محترمتان آرزوی شادکامی و کامیابی دارم.

حاشیه بزنید