رادیوی سه بی بی سی نامزدهای موسیقی جهانش را در سال2006 اعلام کرده است. گوش کنید و برای انتخاب محبوب ترین ها رای دهید.

یک حاشیه to “”

  1. سرزمین رویایی:

    مريم نبوی عزيز:
    شاید حق با تو باشد اما تا کنون من ندیدم که بحث های اینگونه به نتیجه برسد.
    شاید هم نتیجه ی غیر قابل لمسی داشته باشد که همینی است که تو گفتی. با اینکه من بعید می دانم. اما امیدوارم اینطور باشد.

حاشیه بزنید