یعقوب یاد علی در زندان یاسوج است. می خواهم دو تا شاخ در بیاورم.

حاشیه بزنید