توی این عکس به قیچی کنار قلمدان دقت کنید. این یک نمونه نه چندان ظریف از هنر فولاد شبکه اصفهان است.
کیوان قدرخواه شعری دارد به نام فولا د شبکه.
نمی دانم آیا هنوز کسی به این هنر می پردازد یا نه. فقط تصورش را بکنید. انگار کسی با فولاد گلدوزی کند.

یک حاشیه to “”

  1. دخترک بارانی:

    وقتی که گفتید که دوباره می نویسید امیدوار بودم که تند تند تر از اینها اینجا به روز بشه. …هنوز امیدوارم که برای اینجا وقت و حوضله بیشتری داشته باشید

حاشیه بزنید