ساختمان تازه روزنامه نیویورک تایمز از دید مجله Slate.

تحریریه روزنامه مشرف به خیابان است و رهگذران می توانند خبرنگاران مشغول به کار را از ورای شیشه ببینند.
نیویورک تایمز ده هزار کارمند دارد.

2 حاشیه to “”

  1. گلمریم:

    نوشته بودم که با تعریفی که از زندگی توی کانادا کردید و صف متقاضیان ورود به کانادا، خوشحالم که توی اون صف نیستم. شاید بیشتر منتظرم که به خاطر شخصیت والایی که دارم یا احیانا پیدا می کنم، از این کشور یا امریکا دعوتنامه ای برام فرستاده بشه! بقیه اشم یادم نیست. پست تازه چه خبر؟

  2. 'گلمریم:

    سلام مریم عزیز. اگه حوصله و وقت داشتید در مورد کتابهایی که نیمه خوانده رها کردید بنویسید . از این بازیهای لوس وبلاگیه خوب. دونقطه دیییی.

حاشیه بزنید