حافظه و سکوت

یک مرد بزرگی هست که هنوز از زندان نیامده راهی دادگاه دیگری است. این آدم ها تحسین برانگیزند. دوست دارم به احترامشان برخیزم و از این که هستند و خستگی ناپذیرند و ایستاده اند بر سر اعتقادشان احساس خوبی بکنم.
با این ظاهر ناصلاحی که این وبلاگ های ما دارد همان بهتر که نام نبریم. لینک ندهیم. اما معنایش این نیست که یادمان می رود . که حواسمان نیست. که نمی بینمشان. که نگرانشان نیستیم. در کنج خانه هایمان . در گپ های اندرونی امان نامشان را بر زبان
می آوریم.
ما حافظه داریم. هرچند سکوت کنیم.

یک حاشیه to “حافظه و سکوت”

  1. نازلی:

    ممکنه که فیدتون رو کامل کنین؟

حاشیه بزنید