از وبلاگ آسیه

یادم باشد این لینک را برایم خواهرم بفرستم.

این را . این را می گویم.

5 حاشیه to “از وبلاگ آسیه”

 1. ح.گ:

  گويند شبيست روييدن عشق

 2. Anonymous:

  بدین وسیله تصحیح می کنم : گویند که لحظه ای است روییدن عشق

 3. deletedآواز:

  درود به همه …
  غربت بیداد میکند و تو شاید بدانی که چه سخت است بودن و وجود نداشتن در این زمینی که خاکش می نامند و در آن هیاهویی برپاست که نگو…

 4. آسیه:

  سلام منم یه آسیه هستم مثل تمام آسیه ها فقط برای عرض تشکر آمدم داخل

 5. آسیه:

  شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد
  خبری از دل پردرد گل یاس نداشت
  باید این گونه نوشت هر گلی هم باشی چه شقایق چه گل میخک ویاس
  زندگی اجباریست
  اینوننوشتم که سهرابو نقض کنم سهراب همیشه زندست

حاشیه بزنید