محسن آزرم تصمیم گرفته است از فیلم هایی که هر روز در سینمای مطبوعات و در طول جشنواره فیلم فجر می بیند در وبلاگش بنویسد. یک فیلم باز حرفه ای و خوش سلیقه که تصمیم گرفته است از وبلاگش استفاده بهینه بکند. تشویق لطفا!

یک حاشیه to “”

  1. محسن آزرم:

    مُخلصیم!
    الطافِ شما مزید بادا
    در نبود روزنامه و مجله، جای بهتری سراغ نداشتم.

حاشیه بزنید