دکتر اشتیاقی ، پزشکی که در شانزده سالگی ام اولین دندان عقلم را از ته حلقم کشید بیرون دیروز دریک تصادف در اصفهان درگذشت. سنی نداشت. وقت مردنش نبود به هیچ وجه. ماشینش را پارک می کند و می خواهد از این طرف خیابان به آن طرف برود که راننده جوان خلاف کاری زیرش می گیرد.
ما ایرانی ها کی قرار است یاد بگیریم که این که می رانیمش می تواند به سادگی بدل به یک آلت قتاله شود؟ کِی ؟ چفدر دیگر آدم لت و پار؟ چقدر آدم های به عزا نشسته بی هنگام؟
ما کی یاد می گیریم؟ این بلوغ ملی کی باید اتفاق بیفتد در خیابان های شهرهای مملکت گل و بلبل؟

3 حاشیه to “”

  1. آناهیتا:

    یاد نمی گیریم…یاد نمی گیریم…یاد نمی گیریم

  2. M.E.:

    قرار هم نیست یاد بگیریم، اولین چیزی که از ما گرفته اند – کی و کِی بماند – افتخار کردن به رشد فرهنگی است! در نتیجه، علاقه ای و انگیزه ای برای بافرهنگ شدن در اکثریت جامعه وجود ندارد. بیچاره آن اقلیتی که از این وضعیت خون شرابشان شده است…

  3. وحید:

    سلام .کتابفروش اختصاصی تون رو پیدا کردید یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حاشیه بزنید