شماره دیگری از روزنامه یک صفحه ای درباره سفر است. من مطلبی ندارم چون خودم در سفرم .دیگران اما جبران کرده اند و شماره پر و پیمان است.

یک حاشیه to “”

  1. ایمان.الف.نانوا:

    سلام.وبلاگتو می خونم. به خونه اجاره ای من سر بزن.

حاشیه بزنید