من غلط بکنم یک عید دیگر را دور از عزیزانم باشم. روزنو مبارک!

یک حاشیه to “”

  1. گوهر:

    سال نو بر شما و همه عزيزانتان مبارك و شادان باد.

حاشیه بزنید