نمی توانم سه روز پشت هم آشپزی کنم. روز سوم حتما گند می زنم.
چطور مامان نرگس یک عمر هر روز صبح زود رفت توی آشپزخانه و بوی پیاز داغ و گوشت تفتیده را راه انداخت؟

3 حاشیه to “”

 1. Moeeni:

  دست پخت مامان خوشمزه است چون دست پخت مامان است … چون مامان راحت روح و جان است

 2. katbalou:

  Behtari haalaa?
  to keh bezanam beh takhteh hamisheh saalem o sarhaal boudi!

 3. Bahram:

  بعد از زیر آسمون کبود که مارچ 2006 بود که یکهو ننوشتی دیگه سر نزدم تا امشب که اتفاقی افتادم اینجا که دیدم به! رفتی اون دور دورا. این بار که برم “سان ولی” توی دانفورت دنبال پنیر کرینوس جاتو خالی میکنم. سوولاکی آستوریا چطور 🙂

حاشیه بزنید