آهای ونکووری ها!

از خواننده های این وبلاگ کسی هست که در ونکوور باشد و از نظام آموزشی و کودکستان های این شهر سردر بیارد؟

حاشیه بزنید