غیرت

یک واژه هایی بی معنا شده بودند. دوباره متولد شدند. یکی اش :” غیرت” .

یک حاشیه to “غیرت”

  1. محمد:

    کاملا موافقم

حاشیه بزنید